Tribuna

L'aigua més que mai és una prioritat

L’any 2017 va néixer l’Aliança per l’Aigua a conseqüència de la forta sequera que va patir l’illa d’Eivissa per crear un espai de diàleg entre tots els sectors relacionats amb l’aigua. Des del seu origen, el seu objectiu ha estat fomentar la millora de la gestió de l’aigua mitjançant la participació, la difusió de bones pràctiques i la millora del coneixement del cicle de l’aigua. En aquest sentit, promovem reunions i grups de treball on participen administracions, agricultors, hotelers, empreses d’aigua, col·legis professionals, associacions veïnals i organitzacions ecologistes. D’aquesta manera, s’ha aconseguit obrir un canal de comunicació on la societat civil i empresarial de l’illa pot traslladar les seves preocupacions a les administracions competents i tractar els principals problemes de l’aigua que pateix l’illa d’Eivissa.

Pel camí, la situació de la gestió de l’aigua ha millorat i entre les fites principals cal destacar la posada en marxa de la dessaladora de Santa Eulària l’any 2019. D’aquesta manera, els ajuntaments de l’illa han tingut l’oportunitat de consumir més aigua dessalada reduint la pressió sobre els aqüífers. Així, el principal consum de l’aigua a l’illa d’Eivissa com és el consum urbà municipal d’aigua ha passat de 10 hm3 anuals d’aigua subterrània a l’any 2019 a 7 hm3 a l’any 2022. D’aquesta manera s’està reduint la pressió sobre els aqüífers i es poden reservar per als pics de demanda estival. També des de l’Aliança s’ha demanat a les administracions competents a millorar el funcionament de les depuradores. En una illa on vivim tots directa o indirectament del turisme no ens podem permetre la pèrdua de la qualitat de les aigües litorals que són un dels nostres principals atractius turístics. En aquest sentit, encara és un clam que no s’hagi pogut engegar la nova depuradora de Sa Coma però almenys s’ha aconseguit que la resta de depuradores de l’illa n’hagin millorat el seu funcionament.

A més, l’Aliança per l’Aigua amb el suport dels seus membres i empreses col·laboradores ha impulsat el programa d’Educació Ambiental “L’aigua a l’escola” que ja s’imparteix a 7 centres escolars, la campanya anual de sensibilització destinada al turista “Enjoy the Island, Save Water” així com ha elaborat estudis, informes i guies per fomentar la gestió sostenible de l’aigua a l’illa d’Eivissa. També, l’Aliança per l’Aigua ha donat suport a la majoria dels municipis a redactar els plans de gestió sostenible de l’aigua. Sabem que planificar és necessari però no suficient i en aquest sentit també recolzem actualment els municipis d’Eivissa i Sant Antoni a elaborar les seves ordenances d’estalvi i en l’àmbit privat promovem bones pràctiques de gestió de l’aigua al sector turístic.

Tot i això, aquest esforç no ha estat suficient i encara queden grans reptes pendents. En una illa que pateix períodes de sequera recurrents aguditzats pel canvi climàtic no ens podem permetre que les xarxes municipals de subministrament perdin encara de mitjana el 27% d’aigua potable, que és el volum anual produït per la dessaladora de Santa Eulària . També és impensable que una illa amb l’escassetat d’aigua que pateix només es reutilitzi el 5% de l’aigua depurada i que la major part d’aquest recurs hídric tan valuós s’aboqui a la mar. Malauradament, mai no es podrà reutilitzar l’aigua mentre no es renovin les xarxes de clavegueram municipal. La manca de manteniment i renovació d’aquestes xarxes provoca que hi hagi filtracions de l’aigua de mar a les zones costaneres ocasionant que més del 50 % de les aigües residuals de l’illa són salades i no és possible reutilitzar.

Però hem de pensar en positiu i si els municipis impulsessin aquesta renovació del clavegueram l’aigua depurada deixaria de ser salada i es podria utilitzar per a usos urbans com el reg de parcs i jardins o el baldeig, per a usos agrícoles com la posada en marxa de la bassa agrícola de Sa Rota que porta més de 20 anys aturada amb la inversió que va suposar, o l’ús ambiental per a la recàrrega d’aqüífers o la millora de les zones humides com Ses Feixes de Talamanca. En aquest sentit, crida l’atenció com un espai periurbà de competència municipal que podria ser una zona verda emblemàtica per als veïns de Vila i Santa Eulària està actualment tan degradada i és font de múltiples conflictes de salubritat i ambientals. També ens preocupa, la manca de separativa de xarxes municipals pluvials i fecals que provoca que en períodes de fortes pluges s’aboquin al mar aigües mixtes contaminades. Aquest dèficit de modernització i control de les xarxes municipals és part de la causa de la pèrdua de la qualitat de les aigües de bany de l’illa d’Eivissa. En aquest sentit, durant els darrers 12 anys s’ha donat una reducció en la qualitat a 20 de les 41 zones de bany de l’illa d’Eivissa d’acord amb les dades del Sistema Nacional d’Aigües de Bany. Ens preocupa que aquesta pèrdua de qualitat s’ha produït principalment a les zones turístiques més importants com són la badia de Sant Antoni, la badia de Santa Eulària i les platges urbanes dels municipis d’Eivissa i Sant Josep.

Per tot això, l’Aliança per l’Aigua va voler donar un nou impuls a la gestió de l’aigua i va tornar a promoure el Pacte per l’Aigua a les eleccions municipals i autonòmiques d’aquest any. L’objectiu era demanar un compromís a tots els partits polítics locals per signar aquest full de ruta consensuada amb 20 mesures bàsiques en matèria d’abastament, sanejament, reutilització i recuperació dels ecosistemes aquàtics. En aquest sentit, el 22 d’abril, tots els partits polítics van signar el Pacte per l’Aigua. Ara ja han passat més dels 100 primers dies necessaris perquè els nostres governants tinguin un major coneixement dels seus consistoris i institucions i l’Aliança per l’Aigua demana que les institucions públiques competents s’adhereixin també formalment al pacte. Amb això, volem que les promeses i compromisos realitzats durant la campanya electoral tinguin una resposta a les institucions que ara governen. Creiem que és un bon moment per a les entitats locals atès que arriba un gran finançament per part dels fons europeus Next Generation i és una bona notícia també que l’impost de turisme sostenible es destinarà en gran part al cicle de l’aigua. Tot i això, creiem que no es pot improvisar i aquesta forta inversió s’ha de planificar adequadament per ajudar a millorar les infraestructures hídriques municipals i garantir els terminis d’execució. En aquest sentit el Consell Insular d’Eivissa pot tenir un paper molt rellevant en l’assistència als municipis en la planificació i execució d’aquesta inversió. Amb tots ells, l’Aliança per l’Aigua estarà per recolzar i col·laborar, però també vigilants en el compliment de les mesures signades al Pacte per l’Aigua. Perquè la nostra prosperitat, benestar i salut ambiental depèn d’aconseguir una gestió sostenible de l’aigua a la nostra illa.

Rafael Tur | Portaveu de l’Aliança per l’Aigua

Suscríbete para seguir leyendo