Que l’escena musical balear és a l’alçada de qualsevol altra no és cap sorpresa. Avui us recomanam una escena que se situa a la perifèria pel seu caràcter menys comercial, però igualment innovadora i gaudidora.