Llavors€ ¿què significa educació? Per a mi significa el principi d´una vida, d´una bona vida. És el pilar que recolza les persones, allò que ens fa ser d´alguna manera, allò que ens ensenyen, allò que ens mostren, allò que volen que siguem. Doncs així, què volen que siguem? De veritat volen que l´educació personal i escolar ens identifiqui? Però, quina educació? Això és educació? No, no ho es de cap de les maneres.

En els 19 anys que tenc, a casa i a l´escola m´han ensenyat a respectar als demés, a aprendre bones maneres, a tenir-les, a aconseguir-les, a saber llegir, escriure, interpretar, comentar, parlar... en definitiva, m´han ensenyat a ser persona. Amb el temps t´adones que per molts de problemes que hagis passat durant la teva infància, els hi deus tot el que ets als teus pares i als teus professors. Però també, el que en un futur vols ser. I el futur de tots els estudiants i dels futurs estudiants està en mans d´un Govern que no pensa amb la millora de l´educació, sinó, com sempre, en l´educació que podran rebre els més privilegiats. L´educació que no serveix per res, aquella que no t´obri les portes, perquè més bé te les tanca d´un cop.

No hi ha el nivell suficient per introduir una llengua com si res. Sí que hi ha nivell per adquirir-la a través del esforç gradual, un nivell que s´adquireix al llarg del temps i amb anys d´estudis. Parlo de l´alumnat, sí, però també del professorat. No és possible això que volen. És que no se n´adonen? Només aconseguiran un fracàs escolar i llavors, què? Ho canviaran? Deixaran que els que no tenen el nivell no tenguen l´oportunitat de formar-se? D´aconseguir el futur que esperen? Estan molt equivocats i es molt trist que tothom els ho diga per activa i per passiva i facin com si res.

No hi ha dret a que no ens escoltin, a que no reaccionin, a que es carreguin l´educació d´aquesta manera, a que estiguen als càrrecs persones que el primer que han d´aprendre és educació. Escoltau al poble, que sempre serà més savi que valtros tot sols. Faceu el millor per ell, que es el que vos toca i el que heu de fer. Faceu el favor de ser persones i demostrar educació. És trist que per desgràcia demostrin el contrari: que d´això ni en tenen ni n'entenen.

Des de Madrid, i com eivissenca, don suport a la vaga de docents a Balears. Tots els meus ànims i força als alumnes, professors i futurs professors.