Opinión | Temps de magranes

Miquel Costa, doble oferta

De tota manera i per fer la cosa més concreta i directa diré que parlam de Miquel Costa Editor, que l’altre Miquel viu tranquil i feliç la seva jubilació entre somriures d’una nit d’estiu si se’m permet l’al·lusió al clàssic (i venerable) film d’Ingmar Bergman. Ara qui controla amb majoria absoluta en qüestions editorial és l’amic Vicent Marí, quasi micaler, jove seductor i del Barça. Un home complet. La doble oferta fa referència a dos llibres prou recomanables editats per l’esmentada marca que de mica en mica intenta, i ho aconsegueix, bastir el nostre mercat de llibres en català. D’una banda el lector té l’oferta de Bernat Joan i Marí. ‘Batalla olímpica’ i al seu costat ‘Blau cromàtic’ , poemes originals de Maria Cardona i Marí, edició responsabilitzada per Maria Perelló i Esperança Marí. Doble oferta a les portes d’una canícula sense dubte duríssima i esgotadora. I no plou. I no plourà. A ‘Batalla olímpica’ Bernat Joan des d’una perspectiva original, molt personal, es submergeix dins el món clàssic amb la improbable o tal vegada no trobada entre dos mites d’aquells temps, Apol·lo i Dionisos, dos cracks d’aquella època d’influència notable i notòria al llarg de la història. El llibre és una mena de trobada dialèctica i també boxística arbitrada per un pes pesat de la cultura ara més aviat contemporània Friedrich Nietzsche. ‘Duelo al sol’ amb inevitable cita cinematogràfica. A l’altre costat de la riba trobam el ‘Blau cromàtic’ de Maria Cardona i Marí. Del món clàssic a un altre més arrelat a la vida quotidiana. Maria Cardona i Marí fou una artista diversa; la plàstica amb bellíssima incursió sobre un atent estudi del color, la música, que ocupà llargues hores de la seva vida. Ara, avui toca l’obra poètica present i potent entre les pàgines d’un llibre personalíssim on abocà la seva passió per l’amor. Per l’amor a la vida no sempre fàcil que ella traduí en versos d’una neta, claríssima sensibilitat que flueix com un riu. Lirisme a tot ritme que palpita per la intimitat del lector que ha volgut acollir-se a les seves pàgines.

Suscríbete para seguir leyendo