Opinión | Tribuna

Teatre Pereyra. Especulacions i veritat

En primer lloc, vull felicitar a la propietat del teatre Pereyra que, com he defensat en nombroses ocasions, serà un espai patrimonial emblemàtic recuperat que a més afavorirà la dinamització del barri de la Marina, un objectiu que sempre he volgut com a alcalde de la ciutat, juntament amb tot el meu equip.

En segon lloc, a la vista de les nombroses especulacions que ha provocat la seva recent obertura, em permetré contar una història que poca gent coneix i espero que a les persones al·ludides no els hi molesti perquè crec que la situació ho requereix. 

Durant el meu mandat com a alcalde de la ciutat d’Eivissa, vaig rebre la trucada de l’exministre Abel Matutes, preocupat per la manca d’avanços en relació amb els permisos que necessitava el Pereyra per a continuar les obres. Era un tema que jo no portava directament, del que sabia que hi havia desacords entre els serveis tècnics de l’Ajuntament, del Consell Insular i els directors de l’obra, però dels que jo no m’havia ocupat personalment.

Vaig passar a fer reunions més en profunditat amb els departaments tècnics de nucli històric, patrimoni i urbanisme i reunions en l’àmbit polític amb els regidors i regidores que hi estaven relacionats, Elena López, Pep Tur i Jordi Salewski, juntament amb els promotors de l’obra, fruit de les quals es va aconseguir apropar les postures i atorgar la llicència per a la finalització de les obres.

He de dir que totes aquestes reunions van servir per poder solucionar les diferents modificacions sobre el projecte, que no eren admissibles en un edifici històric catalogat per acabar en el projecte que avui dia és ja una realitat. 

Aprofito per donar la meva enhorabona als regidors i regidora esmentats, ja que s’hi van deixar la pell en la resolució d’un expedient que feia 17 anys que estava a la casa sense resoldre de manera definitiva, així com als departaments tècnics de l’Ajuntament i del Consell Insular que han fet una feina acurada i professional per tal que el projecte arribés a bon port complint tots els requisits que té aquest edifici, que compta amb la màxima protecció patrimonial i que està catalogat com a bé d’interès cultural pel Consell d’Eivissa.

Atribuir-me qualsevol intenció de paralitzar el projecte entenc que prové dels obstacles que s’ha trobat la propietat en el transcurs d’aquests anys i reconeguts a la darrera pròrroga demanada per l’equip director de les obres i que en destacaré alguns punts de manera literal: l’alta complexitat del projecte en temes com arqueologia, acústica, escenografia; el retard en els subministraments derivats de la pandèmia de la COVID; la vaga de transports en l’àmbit nacional de l’any 2022 i la inflació rècord i augment dels preus desorbitats des del novembre del 2021 fins a l’any 2023.

Només voldria recordar que jo he estat alcalde els darrers 8 dels 17 anys que porta en marxa aquest projecte i que precisament ha estat durant aquests vuit anys quan podem dir que el Pereyra ha obtingut la llicència amb la qual han pogut obrir portes.

Per tant, només vull fer aquest article a efectes d’aclariment i reiterar una vegada més que estic molt content perquè la ciutat d’Eivissa incorpori un espai tan emblemàtic al seu nucli històric, fet que revertirà en molts de beneficis per a la dinamització del barri i de la ciutat.

Rafa Ruiz és secretari general Agrupació Socialista d’Eivissa 

Suscríbete para seguir leyendo