Opinión | Tribuna

Regulació de vehicles: un anunci sense credibilitat

«No genera credibilitat perquè l’anunci el realitza el partit del model turístic de creixement sense límits i sense control, que ha portat aparellats els problemes de mobilitat, de residus, d’aigua...»

La sostenibilitat d’un territori limitat, com és l’illa d’Ibiza, implica una manera de gestionar que abasti mesures econòmiques, socials i mediambientals tenint en compte les conseqüències actuals i futures, des d’una visió àmplia, coordinada i transversal. La paraula sostenibilitat no és només un concepte de màrqueting turístic, com pensen el senyor Vicent Marí i el Partit Popular. És per això que la presentació per part de l’equip de govern del Consell Insular de l’esborrany de proposta legislativa per a ordenar l’entrada de vehicles a la nostra illa, una presentació que, per cert, es va realitzar al marge dels alcaldes de l’illa i sense que tampoc s’hagués informat prèviament a la resta dels grups polítics de la institució, ens genera poca o cap credibilitat.

Perquè el partit de les autopistes no té credibilitat en matèria de mobilitat. Un partit amb un model, el de les autopistes, que va apostar pel vehicle privat en detriment del transport públic, amb unes megainfraestructures que, avui dia, continuen suposant una despesa anual d’uns 30 milions d’euros per a tots els eivissencs i les eivissenques. No genera credibilitat perquè aquest anunci ha d’anar acompanyat d’un transport públic que sigui una alternativa real a l’ús del vehicle motoritzat privat i d’una aposta per la mobilitat sostenible segura per a vianants i ciclistes. Però, lluny d’això, el senyor Vicent Marí ha fet precisament el contrari, no només ha fet que la posada en marxa de les noves concessions de transport públic es retardi ja tres anys, per una decisió política, sinó que mentre que no es posen en marxa ha deixat que el servei de la nostra illa es degradi a nivells mai vistos, mentre espera amb els braços creuats la posada en marxa de les noves.

Aquest anunci no genera credibilitat perquè el PP, el 2019, defensava en boca del seu president, José Vicente Marí Bosó, que a Ibiza «no hi havia saturació de vehicles» i que «no feia falta cap regulació com la de Formentera». Però ara presenten un esborrany de proposta legislativa que, segons varen anunciar ells mateixos, és una còpia adaptada de la de Formentera. Proposta que el mateix grup del Partit Popular en el Consell Insular, en la passada legislatura, va rebutjar rotundament. No genera credibilitat perquè el president del PP d’Ibiza, avui dia, continua demanant que s’aixequin les restriccions de vehicles en determinades zones de la capital de l’illa. No genera credibilitat perquè l’anunci el realitza el partit del model turístic de creixement sense límits i sense control, que ha portat aparellats els problemes de mobilitat, de residus, d’aigua, de saturació, i que ha generat un increment de l’especulació immobiliària i, per consegüent, l’exclusió dels residents del mercat immobiliari, amb l’augment dels costos de vida que suposa per a la ciutadania d’aquesta illa.

No genera credibilitat perquè les paraules «regular», «limitar» i «controlar» en matèria turística i en matèria de territori no són paraules que sonin sinceres en boca dels representants del Partit Popular i de l’equip de govern del Consell Insular d’Ibiza, que tenen pendent l’aprovació del Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics (PIAT) que els exigeix la Llei Turística de les Illes Balears. No genera credibilitat perquè són el PP i el senyor Vicent Marí en primera persona els que en l’anterior legislatura, en matèria de territori, varen fer campanya contra la modificació del PTI aprovada pel Consell Insular progressista del president Vicent Torres, comprometent-se amb els seus electors a derogar-la immediatament si governaven (cosa que, per cert, no han fet). No genera credibilitat perquè el PP, fa només dos mesos, va votar en contra de la limitació de places turístiques que estableix la nova Llei Turística de les Illes Balears. En definitiva, l’anunci de voler regular l’entrada de vehicles no genera credibilitat perquè ve del senyor Vicent Marí i del PP, que diuen una cosa i després fan la contrària.

Des del PSOE apostam decididament per una regulació de l’entrada de vehicles a Ibiza, com també exigim una millora del transport públic i de la mobilitat sostenible, ens oposam a l’explotació turística i urbanística del camp que vol imposar el Consell Insular del senyor Vicent Marí, al creixement de places turístiques i reclamam l’aprovació del Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics (PIAT). Qüestions que són responsabilitat del Consell Insular d’Ibiza i que, amb el senyor Vicent Marí, en aquesta legislatura només quedaran en titulars, en anuncis electoralistes que no es compliran o en mesures que van en la direcció totalment oposada als objectius de buscar solucions a la massificació i en favor de la sostenibilitat de la nostra illa.

Suscríbete para seguir leyendo