M´agradaria escriure sense queixar-me. Sense haver de criticar. Sense redactar escrits per denunciar mentides. Una vegada darrere d´una altra, la conselleria d´Educació em nega l´oportunitat de fer-ho. Quan ja pens que serà impossible que ho facin pitjor, van i se superen. I si tot el fet fins ara és molt greu, l´últim nyap és de traca final.

Quan es canvia una llei educativa, s´han de redactar els diferents decrets a nivell autonòmic que la desenvolupen. Un d´aquests decrets és el del currículum. Per als no iniciats, el currículum en educació és el conjunt d´elements (objectius que han d´aconseguir els nostres fills i filles, què han d´aprendre, amb quins mètodes es farà l´ensenyament, com s´avaluarà,...) que formen part d´un programa educatiu i té una importància cabdal en l´educació d´un país.

Quan això s´ha de fer, l´organisme competent fa un esborrany perquè els interessats facin les seues al·legacions. I aquí és on la nostra conselleria entra en joc.

Cansat, però, d´haver d´escriure en negatiu, avui m´hi neg. Compondré un text constructiu, un escrit per fer docència, per mostrar al lector cóm s´ha de fer correctament una llei educativa. Començam. Per fer un decret tan important com el del currículum s´han de seguir les següents passes:

Busqueu col·laboracions: si obriu el període d´al·legacions en dates festives, és ben difícil que els equips directius, les associacions de mestres, o de directors, els claustres de professorat, les diferents societats científiques, les famílies o la UIB es puguin reunir per analitzar l´esborrany i fer propostes per millorar el currículum. Si ho feu així, sembla que no vulguen que la comunitat educativa s´assabenti que pot participar en la redacció del currículum.

No improviseu: redacteu el decret amb temps suficient. Doneu marge als centres educatius perquè l´analitzin. No feu una redacció massa ràpida, sense la reflexió oportuna. Si ho feu així, el decret sortirà publicat al BOIB cap al mes de maig, amb precipitació. I donar només deu dies per al·legacions amb un text tan important no és bo per ningú.

Assessoreu-vos per especialistes: deixeu que els que en saben de cadascuna de les àrees siguin protagonistes en la planificació i redacció de l´escrit. Si no ho feu així, podria ser que la Societat Balear de Matemàtiques digués del vostre currículum en aquesta assignatura que «la redacció de l´àrea presenta una quantitat prou important d´incoherències, inexactituds o incorreccions de diferents tipus que aconsellen una revisió total i la corresponent nova redacció». I cit textualment.

Seguiu els principis pedagògics actuals: doneu-li importància a fomentar l´aprenentatge cooperatiu, el sentit crític, la reflexió, el raonament lògic i la capacitat d´aprendre a aprendre. Ah!, i recordeu que fomentar la capacitat de ser emprenedors en boixos de 6 a 12 anys no és fonamental, si més no mercantilista!

Escolteu les recomanacions dels experts: escolteu-los quan diuen que dotar d´autonomia als centres escolars és imprescindible per millorar els resultats educatius. Per tant, no heu de fer un redactat tancat i sense donar marge de maniobra als centres educatius.

Respecteu les diferents intel·ligències: la competència lingüística, la matemàtica i la científica no han d´estar per sobre de l´art, la creativitat, la música, la cooperació, els valors. Si ho feu així, semblarà que estam tornant a temps passats, en contra del que diuen reconeguts estudis pedagògics.

No mentiu i compliu: si redacteu que no s´ha de discriminar alumnes per necessitar suports educatius o per ser nouvinguts, després haureu de dotar els centres dels recursos humans adients, i no deixar-los sense les possibilitats que els pertoquen.

I un se sent satisfet d´escriure en positiu. Per fi!

Malgrat això, no vull deixar de dir que la redacció d´aquest currículum és una mostra més de què les autopistes de l´educació del president, són camins de terra en mal estat, amb un munt de revolts, molts clots i insalvables pedres.

La perillositat del camí està en que el currículum que sortirà d´aquest procés, afectarà directament sobre els que van pel lamentable camí educacional que els estan fent recórrer uns representants polítics que no són conscients que estan duent a tota una generació per un carrerany que té tot l´aspecte de desembocar en un precipici.