Els darrers dies, setmanes i mesos s´estan duent a terme a Eivissa, i a tot arreu de l´Estat, diverses mobilitzacions i protestes contra les retallades en educació pública, que suposen augments d´alumnat per aula, menys professorat als centres, menys hores per fer suport i atendre la diversitat en les nostres aules. Escoltam sovint i compartim la dita que l´educació pública és una inversió, sobre tot en cohesió social i en capital humà. En educació, a Eivissa ja fa anys que parlam d´una mancança de recursos personals i d´infraestructures.

L´origen d´aquesta situació està en la poca inversió que es va realitzar des de l´Estat, anys enrere, i de l´escassetat de finançament quan es van transferir les competències educatives a la nostra comunitat autònoma. Les nostres illes fan una gran aportació de recursos a l´Estat, el qual hauria de retornar-los a la nostra ciutadania. L´actual situació econòmica planteja la necessitat d´incrementar la inversió pública per millorar la formació i preparació dels joves per poder enfrontar-se als nous reptes socials. Cada dia se´ns informa de les grans retallades que s´estan fent en educació, tant en plantilles de treballadores i treballadors com en noves infraestructures.

Des d´ENE entenem que les retallades educatives en època de recessió econòmica contribuiran a minvar la qualitat i accentuar els desequilibris socials, és per aquest motiu que consideram que en temps de crisis s´hauria de treballar per enfortir els serveis públics, que són els garants de l´equitat. Consideram que els poders públics i els polítics han d´actuar com a correctors de les desigualtats socials i el que s´està legislant últimament va en sentit contrari; seguint una política neoliberal, que obeeix en tot moment els dictats del mercat i als interessos dels bancs, en contra de la societat i la ciutadania.

Les retallades en educació pública accentuen la desigualtat en la societat i dificulten la formació de les persones, principalment les que pertanyen a àmbits més desafavorits. La inversió en educació sempre és molt rentable i a Eivissa que, encara no tenim els suficients recursos per atendre les necessitats d´una societat tan diversa i complexa, no podem acceptar retallades ja que minvar i debilitar el que és bàsic acaba sortint molt car a tota la societat.