El dia 19 de gener del 1970 es varen casar en el Convent en Toni i n'Elena, nascuts a Dalt Vila. D'això fa 50 anys. Va ser el dia més feliç de la seua vida. El 2020 volien repetir aquesta cerimònia amb la mateixa il·lusió, però gràcies a la burocràcia de l'Ajuntament d'Eivissa quasi es converteix en un via crucis, en demanar els contraients un permís per poder pujar al Convent en cotxe. El bisbe o el mossènyer havien de fer un certificat en què constàs que es feia aquesta cerimònia; el metge de família n'havia de fer un altre, per mor del contraient, que tenia mobilitat reduïda. Només faltava el certificat del papa. Per a anar en cotxe no s'haurien de posar tants d'impediments quan dos persones de més de 70 anys volen tornar a fer aquesta cerimònia amb els fills i néts. Senyor alcalde, vostè a qui ha de demanar permís quan va a treballar? Quan un xeic àrab demana per anar Dalt Vila en cotxe, li demanen tants de requisits?