Senyora Joana Maria Camps Bosch, consellera d´Educació del Govern balear: em dirigeix a vostè en resposta a la carta que els pares hem rebut aquest començament del curs. Aquesta ens convida a ser optimistes, però en el meu cas no ha fet altra cosa que augmentar la meva preocupació i els meus dubtes. A continuació n´hi exposaré alguns.

Que l´aprenentatge de l´anglès és necessari i que a l´escola no se n´aprèn suficientment no en tinc cap dubte, és per això que el meu fill va a classes particulars d´anglès. El que em causa gran preocupació és la manera i el moment en que s´està implantant.

La manera, perquè així com diu vostè tenim «excel·lents professionals», però tenen el nivell d´anglès adequat per a dur a terme aquest projecte? I els alumnes, tenen el nivell d´anglès suficient per a poder rebre l´ensenyament d´una assignatura diferent de l´anglès en aquesta llengua?

En aquest temps de crisi, amb totes les retallades que han patit les escoles, és el moment adequat per dur endavant un projecte tan ambiciós? Com es formarà al professorat? Es formarà per art de màgia? S´hauran de pagar ells la formació? Sigui com sigui, per això es necessita un temps, temps que no han tingut. Un exemple, al col·legi del meu fill han fet un TIL, que diu que es donarà l´educació física en anglès. Ja ha començat el curs i la conselleria no ha enviat cap mestre qualificat, la qual cosa suposa que aquells cursos on s´havia de fer l´educació física en anglès, aquest curs s´haurà de fer en castellà, no en català com s´havia fet sempre. Això és el que pretén el TIL?

Amb molts més dubtes i esperant respostes que ens permetin afrontar el curs amb il·lusió, rebeu una salutació.