Resum del curs

Aquest taller té com a objectiu conèixer les principals varietats de raïm blanc i negre internacionals i nacionals utilitzades per a realitzar els vins escumosos

Este taller pretende conocer las principales variedades de uva blanca y tinto internacionales y nacionales utilizadas para realizar los vinos espumosos

A qui va dirigit

Prioritàriament dirigit a persones empadronades a Palma.

Prioritariamente dirigido a personas empadronadas en Palma.

Imparteix: Guillermo Monserrat Mota