Programació del Dia Internacional de la Dona

Recital poetico artístit Visibilitzant les Dones música, art i poesia. Música Maria Escobedo, Nathalie Vanderh eyden i Marcela Friederichs. Recitació Nora Albert, Àngels Martínez Corderas , Àngels Escandell.

Interpretació en llengua de signes: Magdalena Provensal Ciucio. Coordina Nora Albert.