Presentació del llibre de prevenció de l'abús sexual infantil d'Alba Barber i Laia Pibernat

LLOC: Sala d'actes del Consell de Formentera