En aquesta nova edició del Fòrum Bellver, el Club Diario de Mallorca oferirà una audició divulgativa de fragments de l’Òpera «Parsifal» de Richard Wagner seleccionats i comentats per Pere Estelrich i Massutí, responsable del suplement Bellver.