La biografia de Ciutat.

Quarta part: la ciutat turística de 1975 a 2020