Pina

18.00 h. Els Reis d’Orient ens han anunciat que enviaran als seus Patges

Reials amb la missió d’anunciar la seva arribada i transmetre el seu missatge

dirigit a totes les nines i nins de Pina. A càrrec AlgaidArts. A Plaça.

18.45 h. Arribada a Plaça dels Reis d’Orient.

19.00 h. Missa dels Reis d’Orient.

En acabar es repartiran els regals.

Randa

20:00 h. Arribada del Reis d’Orient a Randa