Pina

17.00 a les 19.00 h. Recollida de les cartes a càrrec del Patge Reial de ses

Majestats els Reis d’Orient. A Can Lluís.

Llavors, a partir de dia 30 de desembre també romandrà instal·la·da una Bústia Reial a Can Lluís per a tots els infants.