Carrer d'Eivissa, carrer Sant Jaume i carrer Santa Maria