Resum del curs

Introduir a la programació i maneig dels xatbots amb Dialogflow.

En el curs s'explica de manera teoricopràctic les bases necessàries per fer un xatbot que podrà estar disponible al 98% dels dispositius mòbils de mercat sense necessitat d'instal¿lar res, ja que l'assistent de Google està disponible tant per a Android, com per IOS.

S'ensenya com utilitzar Dialogflow que és l'eina de Google que permet desenvolupar interfícies conversacionals usant Intel·ligència Artificial. Amb Dialogflow es poden fer xatbots per a diferents plataformes com Facebook, Web, Alexa, Twitter i moltes més

Tot i que el curs introductori es centra en l'assistent de Google, serà fàcilment exportable a altres interfícies. S'expliquen tots els passos bàsics necessaris per a poder publicar a l'Auxiliar de Google. Es crearà una llibreria que permetrà reutilitzar codi en diferents xatbots de forma senzilla.

A qui va dirigit

>Prioritàriament dirigit a persones en edat laboral i empadronades a Palma.

Imprescindible:

- Comptar amb DNI o NIE vigent.

- Trobar-se en edat laboral en el moment d'iniciar el curs.

- Comptar amb ordenador portátil per dur el curs (l'aula no desposa d'ordinadors)

- Coneixements bàsics d'Internet i mitjans d'informàtica.

- Fluïdesa en l'ús de l'ordinador i Internet.

- Que desitgin iniciar-se a el món dels xatbots i principis d'intel·ligència artificial, amb l'objectiu de dissenyar un xatbot bàsic capaç de respondre les preguntes bàsiques dels clients que entren en una web i oferir-los la informació més rellevant de forma automatitzada.

Imparteix: Alexandre Fonseca Lacomba