Resum del curs/Resumen del curso

Afavorir estratègies per a definir l¿objectiu professional.

Aprendre a dissenyar un pla d¿acció en la recerca activa de feina.

Identificar i aprendre a utilitzar els recursos que proporciona la xarxa i els diferents organismes

Aprendre a elaborar el currículum i la carta de presentació.

Identificar i fer ús de les estratègies que tenim al nostre abast amb les noves tecnologies i els recursos de la web 2.0

Conèixer les tècniques de selecció (proves psicotècniques, entrevistes de selecció...)

Favorecer estrategias para definir el objetivo profesional.

Aprender a diseñar un plan de acción en la investigación activa de trabajo.

Identificar y aprender a utilizar los recursos que proporciona la red y los diferentes organismos

Aprender a elaborar el currículum y la carta de presentación.

Identificar y hacer uso de las estrategias que tenemos a nuestro alcance con las nuevas tecnologías y los recursos de la web 2.0

Conocer las técnicas de selección (pruebas psicotécnicas, entrevistas de selección...)

A qui va dirigit/dirigido a:

Prioritàriament dirigit a persones desocupades de Palma en situació de cerca activa de feina.¿

Preferentment tenir perfil Linkedin

Prioritariamente dirigido a personas desempleadas de Palma en situación de búsqueda activa de trabajo.

Preferentemente tener perfil Linkedin

Imparteix/Imparte: Iván Aguiló