Ho organitza:

Associació de Veïns de la Mola i MC Serveis Culturals