Amb la participació de la banda juvenil, la banda municipal de Sant Josep, el cor municipal Can Blau i Canblaugospel