Resum del curs

ENTREVISTA DE SELECCIÓ/DINÀMIQUES GRUPALS:

En un procés de selecció ens trobarem amb una entrevista de treball. Vols conèixer com es desenvolupa, les seves fases i les diferents preguntes que poden fer-nos? Aprendre les habilitats que ens permetin causar una impressió positiva, ens ajudarà a afrontar-la amb èxit. Coneix i aprèn com superar amb èxit una entrevista grupal.

Coneixes les entrevistes de treball grupals?Saps què avaluen les dinàmiques grupals en entrevistes de selecció?

Les dinàmiques grupals serveixen per a tractar de determinar si les candidates i els candidats posseeixen les habilitats i competències necessàries per a ocupar el lloc.Solen ser utilitzades durant els processos de selecció de personal com a entrevista de treball en grup.

Coneix les seves característiques, objectius i tipus de dinàmiques que utilitzen les empreses en els seus processos de selecció i quines habilitats i competències avaluen.Practicarem amb una dinàmica grupal.

ENTREVISTA DE SELECCIÓN/DINÁMICAS GRUPALES:

En un proceso de selección vamos a encontrarnos con una entrevista de trabajo. ¿Quieres conocer cómo se desarrolla, sus fases y las diferentes preguntas que pueden hacernos? Aprender las habilidades que nos permitan causar una impresión positiva, nos ayudará a afrontarla con éxito. Conoce y aprende cómo superar con éxito una entrevista grupal.

¿Conoces las entrevistas de trabajo grupales? ¿Sabes qué evalúan las dinámicas grupales en entrevistas de selección?

Las dinámicas grupales sirven para tratar de determinar si las candidatas y los candidatos poseen las habilidades y competencias necesarias para ocupar el puesto.Suelen ser utilizadas durante los procesos de selección de personal como entrevista de trabajo en grupo.

Conoce sus características, objetivos y tipos de dinámicas que utilizan las empresas en sus procesos de selección y qué habilidades y competencias evalúan.Practicaremos con una dinámica grupal.

A qui va dirigit

A tota persona que estigui en recerca activa de feina.

A toda persona que esté en búsqueda activa de empleo.

Imparteix: Personal de l'àrea d'Ocupació de PalmaActiva