Desfilada de carros per l’avinguda de Santa Eularia.

Ballada

Discurs institucional, a carrec del presidente del Consell Insular d’Eivissa