Resum del curs

La metodologia Lego Serious Play és un sistema innovador i experimental, dissenyat per potenciar la creativitat en la presa de decisions i el rendiment del negoci.

Es basa en una tècnica grupal fomentant la reflexió, comunicació i resolució de problemes.

Cada participant construeix el seu model Lego® en tres dimensions en resposta a les preguntes del facilitador usant una selecció especial de peces Lego ®.

Aquests models 3D serveixen de base per a la discussió grupal, compartir idees, resoldre problemes i prendre decisions.

A qui va dirigit

Prioritàriament a persones en edat laboral empadronades a Palma que estiguin en procés de recerca de feina.

Imparteix: David Torres