Resum del curs / Resumen del curso

Ensenyar als assistents a configurar el seu lloc Web, feta amb wordPress, per a que sigui una tenda en línia. Aprendre els conceptes bàsics i vàries de les eines necessàries per a donar poder al WooCommerce. Es veurà com configurar pas a pas un lloc per a que sigui una tenda en línia funcional.

Enseñar a los asistentes a configurar su sitio web, hecho con wordPress, para que sea una tienda en línea. Aprender los conceptos básicos y varias de las herramientas necesarias para dar poder al WooCommerce. Se verá como configurar paso a paso un lugar para que sea una tienda on line funcional.

A qui va dirigit / A quién va dirigido

Prioritàriament dirigit a persones en edat laboral empadronades a Palma amb ganes d'emprendre, innovar i créixer professionalment que vulguin tenir la seva pròpia tenda en línia.

Entrar a + INFO per veure requisits i temari curs.

Prioritariamente dirigido a personas en edad laboral empadronadas en Palma con ganas de emprender, innovar y crecer profesionalmente que quieran tener su propia tienda on line.

Entrar en +INFO para ver requisitos y temario curso.

Imparteix: Alexandre Fonseca Lacomba