Resum del curs

Donar a conèixer els distints productes financers dels quals disposen les empreses per a realitzar una correcta planificació financera.

A qui va dirigit

Prioritàriament dirigit a persones en edat laboral empadronades a Palma amb perfil emprenedor..

Imparteix: Carmen Vera Nieto