Concurs mundial proviatge d’estudis d’arròs de matances. A s’Era d’en Manyà.

Obert a tots el col·legis per recaptar fons per al viatge d’estudis. Premis en metàl·lic per als 3 primers classificats. Inscripció gratuïta i més informació: festes@santantoni.net