Tonades del sen Terròs, de JOSEP ROS SANCHO, amb lletra de JAUME SANTANDREU SUREDA.

1.- AUCA DEL SEN GOSTÍ

2.- NADALA DEL SEN TERRÒS

3.- L'OVELLA MORTA

4.- LLICÒ DE L'AVIRAM

5.- CANÇONS DE SANT ANTONI

6.- COMPLANTA DER A UN ROPIT

7.- CONFESSIÓ ESBURBADA D'UN POBRE TERRÒS

Piano: Andreu Riera

Flauta i Xeremia: Maria Àngela Riera

Solistes: Maria Antònia Gomila, Sergi Gil, Joan A. Oliver

Dirigeix: Eulàlia Salbanyà

Col.labora: Miquel Mestre

Cor de Cambra Ars Antiqua

Set peces escrites a partir de set poemes del llibre Nissaga de Sen