Resum del curs/Resumen del curso

Treure el certificat digital

Utilitzar el certificat digital

Saber els tràmits que es poden fer amb l'administració

Obtener el certificado digital

Utilizar el certificado digital

Saber los trámites que se pueden hacer con la administración

A qui va dirigit/dirigido a :

Prioritàriament dirigit a persones desocupades/emprenedores de Palma.

Prioritariamente dirigido a personas desocupadas/emprendedoras de Palma

Imparteix/Imparte: Iván Aguiló