Lloc: Sala Pilar Montaner i planta noble de Can Balaguer

Amb aquesta exposició volem mostrar com la música i les noves tecnologies es varen aliar per a fer de la residència de la família Balaguer un centre d’innovació tecnològica i musical en el període d’entreguerres a Mallorca.

A través de documents i objectes vinculats al procés de construcció de l’orgue Walcker i a l’activitat comercial i musical de Josep Balaguer, ens acostarem a tot un imaginari on les possibilitats anunciades per la nova electrificació, que a Mallorca s’havia iniciat al tombant del segle XX, cristal·litzaren en uns automatismes d’allò més imprevisibles.