De Rafel Gallego

Direcció: Josep R. Cerdá

Actrius:

Núria Fiol

Ona Borrás

Marina Nicolau

Música:

Nailé Sosa

Il.luminació i so:

Joan Borrás

Ajudant de direcció:

Miquel Mas