Resum del curs/Resumen del curso

El curs del nivell A2.2 desenvoluparà i ampliarà les competències lingüístiques segons les necessitats específiques de l'àmbit laboral dels participants (hostaleria, restauració, comerç etc.) orientat en el nivell A2.2 segons MCER.

El curso del nivel A2.2 desarrollará y ampliará las competencias lingüísticas según las necesidades específicas del ámbito laboral de los participantes (hostelería, restauración, comercio etc.) orientado en el nivel A2.2 según MCER.

A qui va dirigit/Aquien va dirigido

Prioritàriament persones en edat laboral, residents en el municipi de Palma en situació d'atur.

Prioritariamente personas en edad laboral, residentes en el municipio de Palma en situación de desempleo.

Imparteix/Imparte: Christian Giesa