o hi ha dubte que un dels majors problemes territorials i mediambientals que ha patit la nostra illa, per no dir el més important, és el de la gestió de l'aigua. Sobreexplotació i salinització dels aqüífers, insuficient sistema de depuració, infraestructures obsoletes i abocament a la mar de les aigües són problemes d'extrema gravetat, conseqüència de l'equivocat model de creixement i de gestió del territori que s'han imposat a la nostra illa en els últims 40 anys.

La gestió eficient del recurs de l'aigua és una peça fonamental per fer funcionar tot l'engranatge d'un model d'illa sostenible, com ho són també la planificació del territori, el model turístic, el sistema de mobilitat o la gestió dels residus.

El compromís del PSOE en favor d'un model d'illa sostenible ens ha permès avançar en els últims tres anys en tots aquestos àmbits, que són d'una enorme complexitat. El resultat de la feina feta és més que evident: aprovació de la primera Modificació del Pla Territorial des de la seua aprovació en el 2005, l'aprovació de la reforma de la Llei Turística o l'aprovació del Pla de Transport Públic. Són avenços que ja són realitat i que hem de consolidar, si no volem tornar a un model insostenible que tant de mal ha fet a la nostra illa.

En matèria de gestió de l'aigua, hem donat resposta a una situació límit que ens vàrem trobar en 2015: una sequera sense cap previsió per fer-hi front, paràlisi de les instal·lacions de dessalinització i depuració, anell d'interconnexió de dessaladores aturat i negativa rotunda de l'exconseller i actual president del PP, Gabriel Company, a substituir l'emissari de Talamanca.

En aquest mandat hem fet front a tots aquestos problemes, posant en marxa la dessaladora de Santa Eulària, activant les inversions per dotar la població d'aigua bona i amb la substitució per emergència de l'emissari de Talamanca. És evident que encara queda molta feina per fer, tant de construcció de noves infraestructures, com d'una gestió del recurs que ens permeti avançar cap al reaprofitament de l'aigua, la recuperació dels aqüífers i acabar amb els abocaments a la mar.

La gestió del recurs de l'aigua des d'Eivissa és un dels compromisos del PSOE fonamentals, perquè respon a la realitat d'una única demarcació hidrogràfica, que és l'illa d'Eivissa, i perquè apropar la gestió al territori permet una resolució més satisfactòria dels problemes, al contrari del que proposen PP i C's de recentralització de competències cap a Palma i Madrid.

En aquest mandat hem donat les primeres passes, elevant la proposta, per primera vegada, a la Conferència de Presidents, que és el més alt nivell de l'agenda política balear, i perquè així ho ha assumit, en primera persona, la presidenta de la Comunitat, Francina Armengol.

Ara mateix, seguint el full de ruta marcat, el Consell d'Eivissa treballa en la creació de l'Agència Insular de l'Aigua, que serà l'ens que finalment haurà d'assumir la gestió de l'aigua a la nostra illa. La proposta d'Agència, que pròximament formularem, volem que sigui fruit d'un gran pacte del conjunt de partits polítics i que compti amb el suport i la col·laboració dels àmbits socioeconòmics de la nostra illa, que s'han articulat a través de l'Aliança de l'Aigua.

Si feim les coses bé, si prenem les decisions correctes, sense donar passes endarrere, assumirem la gestió del cicle de l'aigua des d'Eivissa, per seguir avançant cap a un model d'illa sostenible i de futur. Compromís irrenunciable que tenc la determinació, com a president del Consell d'Eivissa, de fer realitat.