El dia 23 es degué repetir una pregunta infinitat de vegades: «Estareu contents?». No, va ser sempre la nostra resposta. Però si la justícia us ha donat la raó! -exclamaven, sorpresos, els nostres interlocutors. Evidentment, això ens produeix satisfacció, ja que han estat molts mesos de lluita.

Malgrat això, la preocupació és més gran que no el possible gust per la sentència. Aquesta sentència és la del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) que anul·la el Decret de Tractament Integrat de Llengües (TIL) i també les posteriors instruccions del Secretari Autonòmic i conseller a l´ombra, Guillem Estarellas.

El fet seria motiu suficient en qualsevol país amb tradició democràtica per causar la dimissió del president Bauzá, com a ideòleg i gran valedor d´aquest projecte, segurament el projecte estrella de la legislatura. I amb ell, evidentment, tota la cúpula de la conselleria d´Educació.

Un cop tan dur, una resolució que posa tan en primera plana la falta de respecte per les normes que té el nostre Govern, no és possible que sigui abordat des d´una altra vessant. A més, hem de sumar que aquesta és la segona sentència en contra del TIL, i la sisena en total on la justícia li ha dit a aquesta caos-elleria que incompleix la llei. Sis vegades...i ningú ha dimitit.

I una d´aquestes sis vegades ha provocat que ara mateix, un terç dels centres educatius de les Pitiüses, estiguin sense Inspectora d´educació. I això és molt greu. La figura encarregada de vetllar perquè les escoles i instituts tinguin les seues programacions, projectes, organització i horaris en ordre, i amb una importància tan elevada per assessorar, orientar i supervisar els centres i el professorat, ara mateix, no existeix.

I tot per un concurs de provisió de personal d´inspecció declarat il·legal. I si centram l´atenció amb tot l´arxipèlag, el cinquanta per cent dels inspectors han set acomiadats pel mateix motiu. N´Estarellas, que va ser qui va convocar l´esmentat concurs, segueix al seu càrrec.

I com sempre es pot fer pitjor, ara ens diuen que el cap d´inspecció assumirà la tasca dels 17 inspectors acomiadats. Una persona adquirirà la feina de 17! Caos-elleria.

Però tornant al tema que obria l´article, la preocupació és major que el possible efecte tranquil·litzant que aquesta sentència ha tingut en donar-nos la raó sobre la il·legalitat del TIL (per cert, l´enhorabona als sindicats denunciants). Preocupació perquè ara mateix als centres no sabem quin projecte lingüístic hem d´aplicar. L´anterior al TIL, amb el decret de mínims? L´actual, que prové d´un decret i d´unes instruccions que són nul·les? Com hem de fer les classes? En quina llengua? Aquells que empren llibres, els hi serviran? On queden tots aquells interins/nes que s´han quedat sense feina per no tenir el nivell B-2 d´anglès? Caos-elleria.

I això sense tornar a repetir tot allò que venim denunciant des de fa massa temps: beques mal pagades, ajudes inexistents, baixada del 12 % en la plantilla docent, arraconament de la Universitat, menyspreu a la comunitat educativa, manipulació en la comunicació amb les famílies, i un llarg etcètera que només que fa que reafirmar-nos en les nostres paraules: tenim una caos-elleria.

Hem d´apel·lar, una vegada més, a la responsabilitat de docents i famílies per dotar d´equilibri a les escoles i instituts, i així poder superar un moment tan delicat en l´ensenyament de les Balears, que, sens dubte, està posant en molts problemes el que hauria de ser el vertader protagonista del procés educatiu: l´alumnat.

Els nostres infants no s´ho mereixen, els hem d´alliberar d´aquesta caos-elleria, amb les dimissions necessàries, i propiciar una vertadera conselleria d´Educació.

I recordem el que ja escriguérem en un anterior article. El model neoliberal persegueix el descrèdit de l´escola pública, perquè li sigui més fàcil poder executar concerts d´escoles privades, ajudes a centres de l´Opus Dei, afavorir l´escola privada i, en definitiva, anar privatitzant allò que és de tots gràcies al beneplàcit del descontent social. No ho permetrem. Estarem ben alerta i sobretot, parlarem d´educació, amb un missatge clar: una escola de tothom, per a tothom.