Aquesta és la pregunta que em faig al veure totes les passes que es donen tant des del Govern balear com des de la conselleria d´Educació per tal de «millorar» l´educació dels nostres infants, del futur de la societat. Faria falta un llibre per tractar amb detall el desgavell d´actuacions que s´esdevenen darrerament, però intentaré ser breu comentant les que em pareixen més greus. Per començar, la Lomque, una llei sense cap ni peus, que a l´hora de dissenyar el nou currículum no ha tingut en compte el desenvolupament evolutiu de l´infant. Una clara mostra d´això serien les proves d´avaluació de diagnòstic per als nens i nenes de 8 anys, que resten importància a l´avaluació contínua, sumativa i globalitzada i a l´esforç i l´actitud de l´alumnat.

A més a més, negativa i sorprenentment, aquesta llei té com a objectiu minimitzar les àrees artístiques a on l´infant desenvolupa la imaginació i la creativitat per altres més memorístiques. Un altre punt és el famós TIL (Tractament Integrat de Llengües), on el Govern de les Balears ha fet i desfet al seu parer sense donar cap importància a l´opinió de la justícia, de tota la comunitat educativa i de la ´minoria´ que va provocar la major manifestació en la història de la nostra comunitat autònoma. Per altra part, un dels punts on la conselleria s´ha lluït més és la retallada de recursos humans, sobretot en els equips de suport. En els darrers 4 cursos hi ha 899 docents menys, el que provoca que l´alumnat més desfavorit i amb més necessitats, quedi desatès. M´agradaria acabar aquestes línies no amb la tristesa que em provoca veure que es prioritzen les raons polítiques davant les pedagògiques, sinó amb un sentiment d´esperança, donat pel canvi dels darrers mesos cap a una millor educació de la mà del Pacte Educatiu, ja que l´educació mai hauria de dependre del color polític.