Som mare d´un infant de tercer de primària. Aquest dilluns vàrem tenir la reunió de pares informativa sobre les proves Iaqse d´aquest curs. Per la gent que no ho sàpiga, es tracta d´uns exàmens inútils de les 3 llengües i de matemàtiques, que es fan als alumnes de 3r. de primària i de 4rt. d´ESO, per tal de fer un ranking d´escoles i un llibre encara més innecessari. Enguany, la novetat és que també s´hauran d´examinar tots els infants de les 3 llengües de manera oral i individual, fins el 6 de juny, si és necessari. I que, com sempre, ho hauran de fer mestres del centre que no siguin de l´equip docent de tercer. El centre no ha pogut explicar en què consistiran aquestes proves orals: durada, dificultat...perquè tampoc s´ha explicat des de la conselleria d´Educació, a només un mes dels exàmens. Algú ha pensat en el nombre d´hores que s´invertiran en fer aquestes proves orals i escrites? Hores que s´haurien d´emprar en la docència real i no avaluant de manera aleatòria, descontextualitzada i en va a aquests infants. I ara més que mai amb les retallades de recursos humans i materials que seguim patint.

Quina feinada d´organització de claustre s´haurà de fer per dur a terme aquesta avaluació sense sentit. A més, no consten a la programació general anual del centre, document pedagògic aprovat per claustre i consell escolar, i guia del curs.

Els pares ens podem negar. Ho podem fer per escrit a la conselleria. També podem optar per no dur el nostre infant a l´escola el dia de les proves. Però serà inútil perquè els nostres fills i filles les passaran igual en tornar-hi. I qui ho paga? Els infants, com sempre. Els de tercer ben directament. I els de la resta de cursos de manera indirecta, deixaran de rebre moltes.