La Federació d´Associacions de Pares d´Alumnes de Formentera (FAPA) troba oportú respondre a la carta dirigida al Diari pel consell escolar del col·legi Virgen Milagrosa. La demanda d´un col·lectiu de pares de tenir un centre privat és legítima, sempre i quan sigui un centre privat. Amb el que no podem estar d´acord és amb la reivindicació d´un centre privat subvencionat amb diners públics. Les places necessàries de Formentera han de ser cobertes per l´escola pública,per això la construcció d'una nova escola a Formentera és totalment prioritària. En cap cas l´escola concertada ha de suplir l´escola pública. No pretenem cap enfrontament entre famílies i tots hem de treballar per la millora del sistema educatiu de les nostres filles i fills. El responsable és el Govern balear i la seva pèsima política educativa.