Després d'un curs escolar clarament anormal (malgrat les afirmacions que feia la consellera d'Educació en sentit contrari), s'està vivint en els claustres de professors de les illes, durant aquest final de curs, una situació molt peculiar: l'obligació de votar el que li convé a la conselleria. Com era previsible a la vista del fanatisme amb què elGovern Bauzá va defensar el TIL en contra de la immensa majoria de sectors implicats, especialment els formats per professionals i experts en la matèria, el Govern ha donat una passa més en l'aplicació d'aquest experiment educatiu: ha obligat a cada centre a dissenyar un projecte que s'adapti a les noves instruccions sobre el TIL, i que a més a més ha d'estar aprovat, des del punt de vista pedagògic, pels claustres corresponents.

El problema és que la normativa del Govern és tan restrictiva que la majoria de claustres no poden aprovar la seva adequació pedagògica de cap manera. Usant l'exemple d'un company, és com si demanen a un grup de cuiners que donin el vist i plau a una recepta de pastís de xocolata feta amb els ingredients per fer bunyols. Jo aniria un poc més lluny: és com si es demana aprovar la recepta per a un bon plat però que només es poden usar substàncies tòxiques o verinoses per elaborar-la. I a més a més, amb unes proporcions ben definides. I com el govern fa les lleis, i la gent les ha de complir, encara que siguin incoherents o injustes, s'amenaça els docents amb que hauran de repetir les reunions per votar fins que l'aprovin. Potser aquesta és la nova estratègia del partit del Govern, que sempre s'ha caracteritzat per una actitud molt ´democràtica´: fer repetir les votacions fins que la gent voti allò que convé al que governa. ´Democràcia´ en la seva màxima expressió!