En l´article de Marta Torres aparegut el passat 22 de gener sobre el fet que l´institut Sa Serra ha estat pioner en l´aplicació del TIL i que defensa el projecte «amb mitjans», m´agradaria fer els següents aclariments en nom meu i de l´equip directiu.

D´una banda, voldria ressaltar que la roda de premsa va ser convocada per la conselleria amb el propòsit de donar a conèixer el projecte Icape que estan duent a terme els alumnes de tercer d´ESO i PQPI. Ara bé, la nostra perplexitat va ser aclaparadora en comprovar que, un cop feta l´explicació del projecte en qüestió, les preguntes sobre el projecte enllaçaren de manera unilateral amb l´aplicació que s´estava fent del TIL a l´institut Sa Serra, fet que va agafar desprevinguts els alumnes, per bé que desconeixen quina és l´aplicació del TIL així com les veritables raons que subjauen de la seua aplicació, a la qual cosa la direcció de l´institut s´ha mostrat en desacord des de la seua imposició arreu de les nostres illes.

De l´altra, m´agradaria deixar palès que l´aplicació del trilingüisme a què fa referència la notícia es deriva de l´aplicació del Pla Pilot Plurilingüe, que consisteix a implantar el trilingüisme en assignatures no lingüístiques. Això sí, a diferència del TIL, el centre ha pogut escollir lliurement les àrees d´aplicació. Consegüentment, la direcció de l´institut sa Serra, conscient que s´havia de millorar la competència lingüística en anglès dels nostres alumnes però sense obviar el tractament de la llengua catalana com a vehicular i pròpia, va optar per impulsar l´anglès a les àrees de Tecnologia i Plàstica. Això sí, remarcant que la resta d´assignatures segueixen els objectius marcats pel nostre Pla Lingüístic de Centre (PLC).