No Cristina Martín, no es pensi que volem que els nostres alumnes fracassin quan es parla de curs «irrecuperable». No volem dir que els farem perdre el curs, ens referim a situacions que és cert denunciem nosaltres, però que també ho fan els propis pares i alumnes i que ajuden a que el curs no vagi com hauria d´anar. Per a mostra, pot preguntar als pares, mares i alumnes afectats de l´IES Sant Agustí o informar-se amb declaracions que estan als diferents mitjans de comunicació, com ara la de les famílies del CEIP de Manacor que afirmen que seguim sense auxiliar de conversa.

Hem perdut coneixements del Medi i matemàtiques amb l'aplicació del TIL. Segueixen sense substituir les baixes dels/ de les nostres mestres.

També, per informar-se i palpar la realitat, pot fer-se una volta per alguns dels centres de la nostra illa, no cal entrar-hi, a l´exterior pot veure cartells que posen al dia de com estan anant les coses. Això sí, afanyi´s perquè el dia 20 entra en vigor la nova llei de símbols i, tot i que no està clar que pugui afectar en aquest cas, mai se sap. En aquest país les normes i les lleis es modifiquen molt sovint. No és en cap cas una amenaça, pretén ser una constatació de que no podem continuar així. És a això al que ens referim.

Li puc assegurar que, per la nostra banda, fem tot el que podem amb el que tenim. De fet, crec que ja ho sap, que durant els dies en que la vaga era seguida i en les jornades aïllades posteriors, en molts de centres es van articular mesures per minvar l´efecte d´aquesta en els alumnes de 2on de batxillerat. Què podem fer més, segur, i si no estiguéssim patint les retallades dels últims cursos, encara podríem fer més. Nosaltres, amb els nostres defectes, soms professionals de l'educació; la consellera també, però d'un altra cosa.