Som alumnes de segon de Batxillerat que estem completament en desacord amb les noves mesures que s´estan prenent en contra del nostre futur, i el dels demés estudiants. Hem treballat molt per arribar a on estam, ja que és el que ens han dit que hi ha que fer. Estudiar molt per tenir un bon futur que ara se´ns qüestiona. Però hem tingut una cosa segura: l´estudi. Et facilitaven la possibilitat d´estudiar.

Ara, en canvi, tot s´ha desbaratat. L´educació pública tremola, gràcies a les retallades en les beques universitàries, l´eliminació de substituts a curt termini, la reducció de les subvencions per la compra de materials escolars, la imposició de llengües estrangeres a mestres que no les coneixen, impossibilitant així el desenvolupament natural de l´assignatura... I propostes que donen esgarrifança, com les proves innecessàries (per assegurar un temari concret), la llei que lleva tota possibilitat de decisió al Consell Escolar, la capacitat del director per escollir i rebutjar professorat segons li convengui, a ell, o potser als de dalt...

Hi ha que lluitar contra totes aquestes noves mesures i canvis, i ja s´ha fet, amb manifestacions, peticions, articles i concentracions, que han estat tot menys escoltades. Pareix que l´únic que es pot fer és el que està

passant ara: vaga indefinida.Recolzam aquesta actuació però aquest any estem preparant un dels exàmens més importants de la nostra vida en un temps rècord, i per la vaga estam perdent les precioses hores que tenim per fer-ho...

Entenem als professors, i de cap manera això és una crítica a ells. Necessitam fer classe, i per això, necessitam també que el Govern pensi en la nostra educació i posi fi a aquesta vaga, arribant a un acord amb elprofessorat i l´alumnat perquè es pugui començar el curs en normalitat.