A punt d´acabar un curs difícil per mor de les dures retallades que patim a l´ensenyament públic, fa unes setmanes s´aprovà el decret de Tractament Integrat de Llengües. Darrere d´aquestes sigles s´amaguen dues intencions que van en detriment de la nostra escol: la voluntat de fer retrocedir l´ús del català i la implantació obligatòria a les aules d´un nou idioma que no és oficial a les nostres illes, l´anglès.

Estam d´acord que l´anglès és necessari i que s´haurien d´impartir algunes assignatures en aquesta llengua, però ens qüestionam les maneres i ens preocupen les conseqüències d´aquesta improvisació.Per al curs vinent haurem d´impartir algunes assignatures en anglès sense que els centres disposin dels recursos adequats ni del professorat amb els coneixements i la preparació necessaris per impartir-les. Pot el professorat de sobte impartir les classes en anglès? Ni el professorat ni l´alumnat no hem rebut cap tipus de formació per poder impartir o rebre les classes en un idioma que no dominam. Podrà l´alumnat seguir les classes, per exemple de Biologia o de Ciències Socials, en anglès sense cap preparació prèvia, sense haver-ho fet mai, durant tot un curs i sense oblidar que han de conèixer tot el temari i aprovar?

Al nostre centre, l´institut Balàfia, tenim seccions europees: s´imparteixen en anglès Educació Física i Matemàtiques durant un trimestre i una optativa a alumnes que de forma voluntària hi participen. Tot i això, cada any tenim dificultats per tenir suficients alumnes i, de vegades, hem tingut problemes per trobar professorat prou format per a impartir-les. Molts d´alumnes que podrien seguir el programa, no volen, troben molt difícil seguir les classes i temen que les seves notes baixin. Atenció: el curs vinent serà obligatori per a tothom! I què farem amb l´alumnat amb dificultats d´aprenentatge sense cap recurs extra per atendre´ls?

Estam a començaments de juny i hauríem d´estar organitzant el curs vinent. Algú pensa, sincerament, que és possible organitzar-lo? Què fem amb el material didàctic, els recursos educatius i els llibres de text? Els hem de fer canviar tots amb la despesa que això suposa per als centres i per a les famílies?

I la llengua vehicular dels centres? Al nostre institut la llengua vehicular és el català, llengua pròpia de les Balears. És la nostra cultura, les nostres tradicions i la nostra identitat. De veritat pensa la gent que no volem que l´alumnat domini el castellà? No és cert que l´alumnat acabi els seus estudis amb un major domini del català que del castellà. Els resultats de les proves externes realitzades per l´Institut d´Avaluació de la Qualitat del Sistema Educatiu, de la conselleria d´Educació, demostren que l´alumnat escolaritzat en català té un molt bon domini del castellà.

Un altre aspecte que volem destacar és el de les inconsistències del decret. Com es pot aprovar un decret sense tenir en compte l´opinió dels professionals, de la Universitat de les Illes, de les famílies, de l´alumnat... sense ser realista, coherent i professional? No volem fer les coses així, sense cap formació ni planificació. Demanam fer les coses ben fetes, que és com volem treballar.

Quant a pressupost, amb quins sous comptarem per dur a terme aquests canvis si no hi ha ni un euro?

Defensam una educació pública de qualitat. Cal millorar l´ensenyament de llengües estrangeres, però també estimar, dominar i cuidar la nostra pròpia llengua i cultura. Volem fer les coses bé. Ens hi va el nostre futur.