Fins al 10 de novembre encara ets a temps per sol·licitar les prestacions socials per pal·liar la pèrdua de capacitat econòmica de persones i famílies vulnerables de l'illa com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la Covid-19. El Departament de Benestar Social i Recursos Humans del Consell d'Eivissa valorarà totes les sol·licituds segons els requisits i criteris establerts a les bases de la convocatòria i emetrà un informe tècnic sobre la base del qual es formularà la proposta de resolució, indicant quines són les persones beneficiàries de les ajudes i quin és l'import de la prestació.

Dirigides a:

? Dones víctimes de violència de gènere.

? Discapacitats amb dificultats per accedir al món laboral.

? Famílies acollidores de menors amb mesura de protecció.

? Persones o famílies vulnerables no incloses en cap de les modalitats anteriors.

Per a informació sobre els requisits per a optar a aquestes ajudes, cal dirigir-se al Departament de Benestar Social i Recursos Humans del Consell Insular d'Eivissa - 971195907 i 971195541 o a la seu electrònica (https://seu.conselldeivissa.es).

Les sol·licituds es poden presentar al Registre General del Consell Insular d'Eivissa (avinguda d'Espanya, 49, 07800 Eivissa) i no cal demanar cita prèvia. També es poden presentar mitjançant la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa dins el catàleg de tràmits.