La situació tornà a canviar quan el juny de 1952, el ministre de l´Aire, responsable dels dos ordres anteriors, visità Eivissa i davant les necessitats de comunicació tant per als habitants de les illes com dels futurs turistes, el 13 de novembre de 1954 el BOE publicava un decret pel qual es declaraven d´urgència les obres de construcció de l´aeroport d´Eivissa.

Un bon amic, company de professió, m´apuntava que a més dels terrenys limítrofes amb la platja des Codolar, també es plantejaren dues opcions més: l´esplanada de les platges de Comte y el pla de Sant Antoni. No sembla que arribassin ni a plantejar-se ninguna d´aquestes dues últimes opcions, ja que el més idoni era el pla de ses Salines, exempt de muntanyes per dos dels costats. El terreny és sense elevacions i l´absència d´obstacles naturals cap a l´est i cap a l´oest feren que aquesta zona fos l´escollida per ubicar-hi l´aeroport.

Les expropiacions del terreny

La major part dels terrenys que s´havien d´expropiar eren majoritàriament de persones residents a la ciutat d´Eivissa i ocupaven la quasi totalitat del territori de la vénda de Can Llaudis. Els sòls al·luvials del pla de ses Salines que conforma el terreny de les pistes, eren extraordinàriament fèrtils i allí es trobaven algunes de les millors hisendes agrícoles de l´illa. L´aigua subterrània era abundant i a molt poca profunditat, com ho demostren les restes d´algunes sénies i alguns molins aiguaders que encara avui existeixen. La construcció i les posteriors ampliacions de les instal·lacions aeroportuàries suposaren la desaparició de moltes explotacions agrícoles. Fins i tot s´hagueren de desviar els torrents que travessaven el que seria la pista i es desvià cap a la platja des Codolar el torrent de sa Font des Taronger, que en la seua part final, ara discorre, cap a ponent, paral·lel a les pistes de l´aeroport. També es tallaren alguns dels camins tradicionals que els habitants de la vénda de Can Llaudis i la situada més al nord-oest, la des Racó des Jondal, empraven per anar a l´església parroquial de Sant Francesc de Paula. Tot això causà grans canvis en la manera de viure dels habitants d´aquells indrets.

Pot ser de l´interès dels nostres lectors donar la llista dels primers expropiats: el bisbat d´Eivissa, Amanda Comas Ramon, Joan Tur Mayans, Vicent Tur Torres, Agustí Ribas Cardona, Francesc Cardona Torres, Josep Serra Riera, Antoni Torres Torres, Josep Orvay Serra i hereus de Joan Mayans.

Primeres proves de la pista

El mes d´abril de 1955 s´anunciaven les primeres expropiacions de diverses hisendes amb l´objecte de poder ampliar l´aeròdrom. En un principi eren deu els propietaris afectats; que de manera molt ràpida varen veure com s´aixecava l´acta d´ocupació de part de les seues finques. Els treballs d´esplanació començaren ja l´any següent i en la visita que efectuà el mes d´abril el governador civil de Balears, Plácido Álvarez Buylla, visità les obres d´esplanació, que ja es trobaven molt avançades. El motiu principal de la visita del governador era donar possessió a José Pontijas Fernández com a primer delegat de govern de les Pitiüses, però s´aprofità el viatge per realitzar diverses visites més.

L´abril de 1958 s´informava que la companyia Aviación y Comercio (Aviaco) havia estat autoritzada per l´autoritat militar a utilitzar l´aeròdrom militar des Codolar en les línies regulars que volia instaurar: Barcelona-Eivissa i Palma-Eivissa. Aviaco pensava utilitzar avions Heron, amb una capacitat per a 14-17 passatgers. Aquest aparell quatrimotor era construït per la companyia britànica Havilland. El 1956 Aviaco havia comprat vuit unitats d´aquest petit avió, però dos accidents que aquestos aparells tengueren, un a Puigpunyent (Mallorca) i un segon en aigües properes a l´aeroport de Barcelona, va fer que aviat es desfés d´aquest model d´avió.

Al cap de poc temps un DC-3 de la companyia Iberia va venir a Eivissa per efectuar diverses proves sobre la pista. Aquest model d´avió ja disposava de 28 places. Les proves les realitzà el cap de pilots d´Iberia, José Arango. La pista era un simple terreny pla d´uns 800 metres de llarg de terra compactada.

La inauguració

Alguns municipis eivissencs i uns pocs industrials hotelers pagaren la reparació i millora del camí de Baix, que havia de donar accés a la petita terminal aixecada vora la platja des Codolar.

Finalment, el 17 de juny s´inaugurava oficialment l´aeròdrom des Codolar. Dos dies abans s´havien iniciat els primers vols regulars. Va presidir la inauguració el director general d´Aviació Civil, Manuel Martínez Merino. Els vols que s´oferien eren dos vols diaris servits per la companyia Aviaco, un amb Palma i un altre amb Barcelona.

Molts foren els eivissencs que assistiren a la inauguració del camp d´aviació, en especial els procedents de la ciutat d´Eivissa i del poble de Sant Antoni de Portmany. Assistiren també tots els alcaldes de l´illa, acompanyats de les respectives corporacions municipals.

La inauguració fou a les sis de la tarda, però durant el matí arribaren a Eivissa diversos tècnics i algunes autoritats des de Palma en un Junker JU-52. El governador civil arribà a primera hora de la tarda a bord d´un avió amfibi Grumman. El director general d´Aviació Civil va venir amb l´avió d´Aviaco que cobria la línia regular Barcelona-Eivissa. La benedicció l´efectuà el vicari general Antoni Torres Riera Barda. En els parlaments de les autoritats quedà ben patent que es realitzava una inauguració provisional ja que la pista era de terra i únicament hi havia una petita dependència habilitada com a terminal. Tots eren conscients que les comunicacions s´haurien d´interrompre quan per causes meteorològiques quedàs la pista impracticable. Quan plovia, la pista romania tancada fins que tornava a estar en condicions d´ús. El director general va assegurar que hi havia un altre projecte a realitzar en dos o tres anys que permetria tenir un aeroport en condicions i amb la pista asfaltada.

Als cap de pocs dies de la inauguració, el Servei d´Obres de la Zona Aèria de Balears anunciava la subhasta de diverses obres per habilitar els barracons existents. Les obres tenien un import proper al mig milió de pessetes; un, es destinaria a sala per als viatgers i l´altre, als serveis de l´aeroport.