Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Josep marí Ribas

Tribuna

Josep Marí Ribas

Secretari general de la Federació Socialista de Ibiza

Aclariments sobre les herències en vida

En els últims dies ens hem trobat davant d’una nova campanya de desinformació, d’alarma social i de falsedats del Partit Popular d’Ibiza, com tantes altres voltes ha passat en temes de territori i altres qüestions relacionades amb la idiosincràsia de la nostra illa. En aquesta ocasió, l’ofensiva de la dreta és sobre els pactes successoris o les herències en vida, una figura del dret civil propi d’Ibiza que existeix en pocs altres llocs del país.

Malintencionadament, el PP està intentant crear una alarma entre la ciutadania d’Ibiza afirmant que el nou projecte de Llei de prevenció i lluita contra el frau fiscal, actualment en tramitació a les Corts, «vol distorsionar el nostre dret civil i la nostra autonomia fiscal» i que «les herències en vida ja no es podran fer». Això és absolutament fals.

La llei que s’està tramitant ni toca el dret civil d’Ibiza, ni toca l’impost de successions. Les herències en vida es podran seguir fent a la nostra illa i aquestes seguiran tributant a l’1%. Sigui una casa, una finca o qualsevol altre bé, aquest es podrà seguir traspassant com a herència en vida, com s’ha fet sempre, i l’impost seguirà sent de l’1%.

El PP d’Ibiza manipula un article de la nova llei antifrau fiscal per dir, falsament, que els pactes successoris d’Ibiza es veuran afectats. També afirma, enganyant, que la llei afecta l’autonomia fiscal de Balears i que, a més a més, tendrà caràcter retroactiu. Tot això és fals.

La ciutadania d’Ibiza poc estar ben tranquil·la que els pactes successoris no es toquen, ni es toca l’actual impost de l’1%. El que fa la nova llei és corregir un problema que va sorgir amb una sentència del Tribunal Suprem de l’any 2016, que per una banda resolia una injustícia en relació amb l’impost de successions, però que a la vegada creava una distorsió, ja que obria la porta a la utilització del pacte successori com una via per evitar la tributació de l’IRPF que correspon en el cas de benefici per la venda d’un bé.

Miraré d’explicar-ho de manera més concreta: el que fa la nova llei és corregir una pràctica incorrecta, que es va començar a fer l’any 2016, consistent en augmentar exageradament el valor d’adquisició d’una propietat a través de l’herència (tributant a l’1% com a pacte successori entre familiars) per a immediatament vendre-la a preu de mercat, de manera que el benefici de la posterior venda (guany patrimonial) sigui mínim, ja que aquest benefici tributa en l’IRPF al tipus del 20% com a base imposable de l’estalvi.

Per tant, en contra del que vol fer creure el Partit Popular, la nova llei antifrau ni toca les herències en vida, ni toca l’impost de successions. Soluciona un problema sorgit fa uns anys, que obria la porta a esquivar el pagament d’uns impostos que des del PSOE consideram que s’han de pagar. Perquè, com deia aquell famós lema, ‘Hacienda somos todos’. I és gràcies als impostos que tenim una sanitat pública, una educació pública i tot allò que ens fa iguals. Esquivar el pagament d’impostos pot ser que vagi en benefici del particular que ho fa, però ens perjudica al conjunt de la societat. En l’actual moment de crisi sanitària i socioeconòmica per la pandèmia, els impostos són més necessaris que mai, i no podem permetre que alguns s’escapin utilitzant forats legals, com aquest que va provocar la sentència del TS de l’any 2016.

Des de la Federació Socialista d’Ibiza hem rebutjat públicament la campanya de desinformació que ha posat en marxa el Partit Popular sobre aquesta qüestió, i seguirem fent els possibles per desmuntar totes les seues falsedats. En tot cas, els i les socialistes d’Ibiza consideram que la nova llei antifrau protegeix els pactes successoris, ja que evita el seu mal ús consistent en utilitzar-los com a via per no haver de pagar l’impost que toca respecte al benefici econòmic d’una venda. Des de la FSE-PSOE creim que vetlar pel bon ús de les nostres figures de dret civil és, precisament, defensar-les.

Voldria també fer un comentari sobre el dictamen del Consell Assessor del Dret civil propi d’Ibiza. Respectam el seu pronunciament, compartim moltes de les coses que diu, però no estam d’acord en l’afirmació que es desincentivarà la formulació dels pactes successoris amb l’argument que no tendrà l’atractiu fiscal que tenia des del 2016. Les herències en vida vénen de molt lluny, i la seua funció no era la de poder vendre els béns heretats sense pagar l’impost que correspon per un benefici econòmic. Els pactes successoris es podran seguir fent, i així serà, perquè aquesta nova llei no ho impedeix de cap manera. I si, en vida del donant, es vol vendre el bé heretat, també es podrà seguir fent, només faltaria.

Però molt pitjor és l’apropiació interessada i manipulada que ha fet el Partit Popular del Consell Assessor i de les seues conclusions, per dur a terme aquesta campanya de falsedats i manipulacions. El dret civil propi d’Ibiza és patrimoni del conjunt de la ciutadania, de les generacions passades, de l’actual i de les futures, i no del PP, que una vegada més intenta apropiar-se dels sentiments, dels valors i de les tradicions de la nostra illa amb uns objectius que no són, precisament, els de la seua defensa.

Compartir el artículo

stats