L´Anuari de l´Educació de les Illes Balears, que fa unes setmanes es va presentar a la seu de la Universitat de les Illes Balears (UIB) a Eivissa, conté, a més d´articles del tot recomanables, algunes dades que fan possible que pintem un quadre, que dibuixem una imatge de com està l´educació a les nostres illes. Aquesta retrat el començarem amb unes pinzellades de manca d´equitat i gratuïtat del sistema. Només un 11,4 % de l´alumnat de batxillerat de les Illes rep una beca per als seus estudis.

És un percentatge excessivament baix, i més encara si tenim en compte que a l´estat espanyol són becats un 31,7 % dels alumnes. Seguirem amb uns tocs d´aules massificades. Emmarcats com estam dins de l´estadística de l´Estat, veiem que Espanya és el tercer estat d´Europa amb les ràtios més altes a primària (21,3 alumnes per docent i aula) i el segon a educació secundària (24,5). Això s´agreuja a les Balears en totes les edats, però principalment amb l´alumnat de batxillerat, ja que tenim una mitjana de 28,8 alumnes per classe, mentre a Espanya aquesta ràtio baixa a 26.

Traçarem ara el perfil de les retallades. Observam l´augment d´alumnes des del curs 2010/2011 fins el passat 13/14. Ha hagut un increment de 2.117 alumnes en aquests tres cursos. En canvi, el pressupost per a educació no universitària va davallar en 104 milions d´€ si fem cas del quadre que analitza la inversió en educació d´aquest govern. És cert que s´ha augmentat el pressupost pel present curs, però això ajudarà molt poc, ja que aquest s´esvairà en pagar la part corresponent de la paga extra de 2012, el nou professorat contractat per mor del Tractament Integrat de Llengües (TIL) (mentre els equips de suport segueixen duplicant feines i esforços) i la reparació urgent de quatre infraestructures.

La disminució al llarg de la legislatura està lligada en gran part a les retallades de docents. Als centres públics, segons l´Anuari, s´han perdut en dos cursos 681 docents. Se´ns ha venut des de Conselleria que per aquest curs s´ha augmentat en 300 professors/es la plantilla.

Preguntada la consellera al darrer Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) sobre quantes d´aquestes places són a jornada sencera i quantes a mitja jornada, Núria Riera no va saber contestar. Per les dades que tenim, sospitem, amb moltes possibilitats d´encertar, que hi hagi un alt percentatge a temps parcial. Tot aquest conjunt numèric fa que el resultat de la nostra pintura no sigui gaire satisfactori. Les darreres notícies que ens arriben, però, afegiran uns quants gargots més a l´obra.

Aquesta setmana se´ns ha anunciat que ja estan llestos els esborranys de les 76 assignatures d´ensenyament secundari que es veuen afectades per la Lomque. Els esborranys han estat preparats en, atenció, tres setmanes. Aquest fet no és mica tranquil·litzador...i gens esperançador. Hem tenir en compte, com ja hem dit altres vegades, que a Finlàndia es treballa des de l´any 2013 per tenir els currículums del 2016.

Fem aquí en tres setmanes el que els finlandesos faran en tres anys? A més, han obert un període de només set dies per fer esmenes a aquests esborranys. Pintam el quadre amb massa presses i aquestes no són bones conselleres. La plana web de la conselleria d´Educació afirma que «durant aquests mesos, s´han mantingut reunions amb diversos col·lectius que han fet aporta». Llàstima que ningú conegui qui són aquests col·lectius.

L´acabat final del quadre ens el dóna la mateixa nota, quan declara que «el Govern ha intentat mitigar, en la mesura del possible, els efectes de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (Lomqe) en les matèries de Música, Filosofia, Plàstica i Tecnologia». Impressionant. La mateixa conselleria d´Educació reconeix els efectes perversos i la perillositat que té la reducció de la presència d´aquestes assignatures a la llei. Des del principi defensant Wert i ara resulta que també en seran contraris. Així, la pintura està finalitzada. Només falta la signatura. No sabem, però, si algú s´atrevirà a fer-la, a la vista del resultat. Un resultat que fa que gosem fer una recomanació els membres de l´actual conselleria educativa balear: deixeu la pintura artística i dedicau-vos a la brotxa i el corró.