Des de que fa uns dies el Tsjib va declarar nul·la l´aplicació del decret TIL, el govern balear ha intentat, una vegada més, traspassar la responsabilitat de les seves actuacions, que han provocat un gran malestar en la comunitat educativa i un enorme caos en el nostre sistema escolar, als centres i educadors.

No han estat els centres, ni els pares, ni els professors i mestres, ni els alumnes, ni els equips directius, ni el personal no docent, ni les diferents institucions i entitats que treballen en l´àmbit educatiu els que s´han entestat en dur endavant un projecte sense base pedagògica, sense preparació i disposició dels necessaris recursos humans i materials i sense tenir en compte el context immediat de cada centre. Ha estat el Govern de les Illes Balears, mitjançant la seva conselleria d´Educació qui ho ha fet. I ara, sense que els responsables de dita conselleria, hagin encara assumit les seves immenses errades, demanen, mitjançant una nota informativa, a la que només falta encapçalar-la amb la frase feta: a qui convingui, es a dir adreçada a ves a saber qui, que els centres que tinguin aprovat el seu projecte TIL, que el continuïn aplicant, i aquí afegeixo, després d´haver sentit aquests dies les declaracions de diferents membres del govern inclòs el president Bauzà, per no perjudicar als nostres nins i nines.

Dos qüestions a destacar. La primera, el Govern respon a les demandes de la comunitat educativa de donar resposta mitjançant unes instruccions clares a la sentència del TSJIB, amb una nota adreçada al sector educatiu en general, farcida de inconcrecions, sense una signatura ni validesa legal. No ha estat una instrucció de paraula, que es pot negar haver-la dit, com s´havien fet moltes fins ara, però en la pràctica se sembla molt. I la segona és que en aquesta nota es recomana als centres que tenen aprovat el projecte, cal recordar en aquest moment les pressions i amenaces que van rebre els centres comminant-los a aprovar els projectes, que el continuïn aplicant.

Però és que el Tsjib, ha suspès l´aplicació del TIL i per tant no es pot aplicar sota la cobertura legislativa d´una norma que és il·legal. Els centres sota les normatives en vigor i en virtut de la seva autonomia, han de poder elaborar el projecte lingüístic que doni resposta a l´objectiu fonamental, que no és un altre que els alumnes dominin les dues llengües oficials i una llengua estrangera al acabar l´educació obligatòria, en base a les seves necessitats i emmarcat en el seu propi context. I això, amb el TIL no és possible pedagògicament ni tampoc ho és legalment.La conselleria recomana que, obviant la sentencia del Tsjib, es continuï aplicant el decret que regula el Tractament Integrat de les Llengües. Volen que els centres assumeixin la responsabilitat d´aplicar una norma sabent que és il·legal, això té un nom. No signen ni donen instruccions legals per no carregar amb la responsabilitat que suposa. L´article 54 del funcionariat públic diu: 3. Obeiran les instruccions i ordres professionals dels seus superiors, excepte que constitueixin una infracció manifesta de l´ordenament jurídic...

No demanin als centres que ho facin. Toca assumir la responsabilitat de les seves actuacions i establir, el més aviat possible, els mecanismes de diàleg que possibilitin un consens necessari en matèria educativa. Per això es fa imprescindible comptar amb la comunitat educativa, que mentre lluitava contra la retirada d´un projecte sense cap ni peus, ha estat treballant per posar les bases per arribar a un pacte per l´educació estable, per sobre de posicionaments partidistes i que tingui com a referent l´educació i els seus actors.