La consellera d´Educació va anunciar el passat divendres que s´havia aconseguit un gran pacte per l´educació. Un gran pacte? A què es referia? Per què no estàvem al corrent? Per què no ens havíem assabentat de les negociacions? Immediatament obrim periòdics digitals, facebook, twitter, whatsapp, disposats a buscar informació d´aquest pacte. Trobam que ha hagut una votació del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB). No entenem, però, perquè la senyora Camps l´adjectiva de ´gran´.

Podria ser per la gran quantitat de representants que han signat l´acord. Una vegada, però, conegudes les votacions del CEIB, comprovem que la votació favorable l´han recolzada el Consell Educatiu Catòlic Escolar i Escola Catòlica, representants de les patronals dels centres concertats, que constitueixen un ´gran´ 5% de la comunitat educativa. La resta dels representants votaren en contra o s´abstingueren: famílies, sindicats, UIB, que conformen el restant 95%.

Malgrat això, la distribució dels representants d´aquest organisme és tan absurda (el representants polítics tenen gairebé un 50% de la representació en aquest organisme) que permet contradiccions com aquesta: un percentatge representatiu tan baix permet que una votació es decanti cap un lloc o cap un altre.

Per tant, no és un ´gran´ acord numèric. Serà un ´gran´ acord per la importància de les mesures que s´han pres? Analitzem-ho. Primerament, durant els propers dos cursos, es rebaixa de 7 a 5 hores d´anglès a l´ESO. Una davallada de dues hores que ve donada per la gran quantitat de queixes i problemes que està tenint l´alumnat de 1r d´ESO en aquest curs.

Aquesta mesura afavoreix la progressivitat que tantes vegades s´ha demanat. Ara, en una mostra més d´improvisació, la utilitzen obligats pel desastre que està suposant l´aplicació del TIL. A més, tan sols serà aplicada a secundària i no a primària. En segon lloc, s´ha acordat que la distribució entre les hores de català i castellà no serà aritmètica, sinó equilibrada. Què volen dir?

El Consell Escolar recomana parlar de «respectar l´equilibri lingüístic», en vegada del que fins ara diu el TIL: «respectar la impartició equilibrada en cada una de les llengües». Vostès veuen alguna diferència entre l´abans i el després? Jo no. Així que, de les dues mesures, una afecta a pocs cursos, és improvisada i ve forçada per intentar salvar uns plats que a hores d´ara estan ja romputs. I l´altra és inexistent, ja que no suposa cap canvi.

Vistes les característiques d´aquest acord, estam en condicions d´afirmar que de ´gran´ té ben poc. El que sí que podem expressar és que no solucionarà cap ni un dels problemes que té l´educació balear i només pretén ser mera autopropaganda. Un intent de rentat de cara, ja que alguna enquesta deuen manejar internament que els deu estar posant nerviosos. No ens deixarem enganyar, però, per una conselleria que fa temps que ha perdut el rumb i menys per una consellera que dirigeix el seu vaixell com una titella del president Bauzá, esclavitzada pel traductor de Google, directament cap al naufragi.