Per desgràcia, començam l´any educatiu 2014 amb un nou dia de vaga. L´Assemblea de Docents ho va tenir clar davant l´obertura d´un expedient per part de la conselleria d´Educació a en Jaume Marc, director de l´IES Marratxí. Moltes famílies mostren el seu malestar per no poder dur els fills/es als centres i es queixen que les mesures del professorat haurien de ser unes altres que no afectessin als educands. Qui és, però, el vertader responsable d´aquest fet? Ho intentarem clarificar amb un exemple. Imaginin per un moment que un veí seu té un enfrontament amb vostè. Aquest veí, a causa d´aquesta situació i volent-li causar mal, interposa una denúncia, sense fonament, a la comissaria més pròxima.

Com que és amic del cap de la policia, els agents de l´ordre venen a ca seua, el detenen i el tenen pres durant 24 hores. Tot això sense una investigació prèvia, sense preguntar-li a vostè quina és la seua versió. Segurament, la seua indignació seria gran, enorme. Segurament, voldria justícia i presentaria una queixa o una denúncia, no només per l´acusació falsa del seu veí, sinó perquè els propis policies han actuat d´una manera qüestionable.

Ara, traslladin això a l´àmbit educatiu. Una denúncia d´una família molt propera al PP. La conselleria, en comptes d´actuar com fa sempre, preguntant primer al denunciat, esbrinant les diverses versions, i enviant a l´inspector/a corresponent per veure si hi ha indicis de veritat en la denúncia, no ho fa. Directament, expedienta al director en qüestió... i, a més a més, per falta molt greu. I molt intel·ligentment afirmaran vostès: «És que segurament els fets estaran molt clars i el senyor March haurà actuat contràriament a la llei». Idò, sembla que no.

La denúncia d´aquesta família és per no avançar en els continguts curriculars durant la vaga. Què diuen les ambigües instruccions de la Conselleria sobre els serveis mínims? Exposen que «Els directors/es dels centres hauran de garantir que l´alumnat que acudeixi al centre sigui atès». No diu res d´avançar matèria. No diu res de què el curs continuï amb «normalitat». Només que sigui atès. Per tant, incoar aquest expedient no procedeix en un estat de dret. Les lleis són iguals per a tothom. No es pot expedientar una persona sense una investigació prèvia.

No es pot expedientar una persona que ha complit amb el que li manaven les corresponents instruccions. I a més, amenacen amb què hi ha trenta denúncies més.

En l´altre sentit, també hi ha queixes de famílies i ens demanam... què farà la consellera Camps davant d´aquestes, que protesten pel bunyol pedagògic que és el TIL? S´autoexpedientarà? Seria interessant. Què farà el secretari autonòmic d´Educació, el senyor Estarelles, davant les queixes de les famílies no tan pròximes al seu partit, que protesten perquè al centre on acudeixen els seus descendents no han enviat el professorat necessari per aplicar el TIL? S´autoexpedientarà? Seria el que, segons el seu propi criteri, hauria de fer. O és que només actuaran davant de denúncies properes al seu espectre polític? Alerta, atendre unes denúncies sí i unes altres no és prevaricar, i està penat per la llei.

Però no queda aquí la cosa. Què ha fet el Govern des que el professorat, en un clar exercici de responsabilitat, va tornar a les aules? Res de res. No ha complit amb cap dels compromisos que redactaren i enviaren a tots i cadascun dels centres de les Illes via correu electrònic. A saber:

no han revisat les ràtios alumnat-professorat, no han millorat el funcionament de les beques de transport, llibres o menjador, no han consensuat amb les diferents APAs els criteris per establir les diferents ajudes, no han millorat els processos de substitucions del professorat. A més, es comprometeren a dur a la conselleria de Presidència la inquietud que generava entre la comunitat escolar la Llei de Símbols. Just el contrari.

Han recuperat articles que segons el Consell Consultiu podien ser anticonstitucionals i l´han aprovat al Parlament. Una llei que no permet els llaços que s´exposen en defensa de la llengua pròpia de la nostra Comunitat Autònoma, que ho és perquè així ho recull el preàmbul i l´article 4 del nostre Estatut d´Autonomia (per molt que els hi molesti a alguns).

I a més d´aquestes, unes quantes més: no han reinvertit en educació els 4 milions d´euros que es van estalviar en nòmines per la vaga indefinida del professorat, no han resolt els expedients dels tres directors de Menorca i els estan allargant en el temps. I el TIL s´aplica esdevenint un experiment pedagògic sense cap ni peus, sense planificació, sense una aplicació progressiva adient per a l´alumnat, sense consens amb la comunitat educativa i repercutint en una davallada de la qualitat de l´educació i en una minva en l´ensenyament de la llengua de les Balears. Tampoc han convocat cap reunió del comitè de vaga ni cap mesa sectorial més. Segueixen sense fer públiques cap de les actes de les reunions que es varen dur a terme durant la vaga i sense contestar a les FAPAs sobre si podran estar presents com a observadors en «properes" reunions de negociació.

Són prou els arguments per a aquesta nova jornada de vaga? Creiem que sí, i de sobres. Creiem que és una falta de responsabilitat el que s´està fent des de la conselleria i creiem que, com en els temps més foscos, ha començat la caça de bruixes. Només falta saber qui es cremarà abans a les fogueres.